Talu põik

Asukoht: Juuliku

Projekt: 2017

Kasulik pind: 204 m2

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Saku alevikku on projekteeritud ühekorruseline modernistlikus- ja sama funktsionalistlikus stiilis (madala kaldega/pultkatusega ja parapett-, 0 -katusega) nüüdisaegne üksikelamu. Käesoleva üksikelamu mahuline idee kujunes välja krundi kujust, krundi paiknemisest elukeskkonnas ja samuti krundi paiknemisest ilmakaarte suhtes. Üksikelamu arhitektuurne vormikäsitlus kujuneb kahele selgelt mahuliselt eristuvale ristkülikukujuliste tahukate liitmisele. Üks maht, mis on elamu ristkülikukujuline peamaht, on esinduslikult kõrgem, pikem ja suurem. Teine madalam saun-abihoone maht on liigenduslik maht kogu üksikelamu terviku loomiseks. Selleks, et elamuplokile suuremat mahtu projekteerida, tuli antud ruumiplaan viia pikemaks ja samuti kõrguslikult liigendada suuremaks/kõrgemaks. Just kõrguslikust mõõtmest tingitult kujunes võimalus antud tahuka kaldpinnaliseks lõikamiseks. Projekteerides selgus, et tahuka kaldpinnaline lõikamine andiski elamu suuremale mahule tänase moodsa arhitektuurse vormikäsitlusega katusepinna, mis samas rõhutab ja tähtsustab kvartali peatänavale tänavale avanevat üksikelamu peafassaadi.

Talu põik

Talu põik

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist