Meist

SINU MAJA, MIDA KOOS ARHITEKTIGA LUUAKSE, SÜNNIB MÕJUTATUNA AJAST, ÜMBRITSEVAST KESKKONNAST, MEELEOLUST... JA KINDLASTI SAAB SEE MAJA OLEMA OMANIKU NÄGU. Raivo Tabri Arhitektuuribüroo tegutseb aastast 2010. Arhitektuuribüroo tegeleb põhiliselt/peamiselt arhitektuurse projekteerimise, sh rekonstrueerimise- ja laiendusprojektidega ning elukeskkonda korraldavate detailplaneeringu projektidega. Põhiliselt koostame ehitusprojekte kodudele - üksikelamud, rida- ja korterelamud; samuti büroo-, tööstus-, lao- ja tootmishoonetele ning ühiskondlikele hoonetele. Tulemlikkuse tagamiseks analüüsime ja järgime loomeprotsessis ruumi ning keskkonna dünaamikat ja seda alati kliendi soove silmas pidades. Meie lähenemisel on suur rõhk terviklikkusel - võrdselt tähtsad on nii fassaadide ehk hoone välimus, kui ka hoone sisu ehk funktsionaalsed plaanid, mis aitavad korraldada inimeste head, mugavat ja täisväärtuslikku elukeskkonda. Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ vastutav spetsialist on Raivo Tabri, tegevusluba majandustegevuse registri (MTR) järgi EEP001917.

Selgituseks projekteerimise protsessile:

Meie arhitektuuribüroo koostab ehitusprojekte eelprojekti (EP) ja põhiprojekti (PP) mahus. Eelprojekt on niinimetatud ehitusloa ehitusprojekti staadium ja põhiprojekti staadium, kus ehitusprojekti maht võimaldab juba alustada nii ehituspakkumiste küsimiste kui ka ehitustöödega. Vajadusel koostame tööprojekte (TP), mis on täpsed tööjoonised ehitajale või tootjale.

Ehitusprojektide eelprojekti (EP) ja põhiprojekti (PP) mahus koostamisel teeme koostööd kogenud pädevust omavate inseneridega, kes projekteerivad järgnevaid eriosaprojekte: ehituse konstruktiivse osa-, vee- kanali-, kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, elektri-, side-, nõrkvoolu- ning teede, platside – ja vertikaalplaneeringu projekte.