Kase tn. 28 Üksikelamu

Asukoht: Kase tn. 28, Pirita LO, Tallinn, Harjumaa

Projekt: 2022

Kasulik pind: 322,42

Kinnistu suurus: 1198

Autorid: Raivo Tabri ja Siim Sepp

Projekteeritud üksikelamu ehitusprojekti koostamisel on tuginetud Tallinna LV poolt väljastatud projekteerimistingimustele, omanike soovidele ning analüüsile, kuidas hakkab Kase 28 kinnistule projekteeritud üksikelamu paikneb olevas aedlinnalikus Maarjamäe elamupiirkonnas. Üksikelamu mahuline ja arhitektuurne lahendus peab arvestama  naaberhoonestuse paiknemist naaberkinnistutel ja naaberhoonestuse arhitektuursete stiilidega, nagu näiteks seda on  naaberkinnistul Kase tn. 30 olemasolev/väljaehitatud üksikelamu.

Üksikelamu on projekteeritud modernses ja samas funktsionalistlikus arhitektuuristiilis, osaliselt ühe- ja põhimahus kahekorruselise 0-katustega, kaasaegse vormi- ja materjalikäsitlusega.

Ehitusprojekti tasakaaluka ning minimalistlikult modernistliku vormikäsitluse määravad ära elamu mahuline ja funktsionaalne liigendus. Projekteeritud elamu on oma kahe funktsionaalselt eraldiseisva mahu liigenduse tulemusel nii, et saavutatud tulem on kitsas ja pikk kahetasandiline ristkülikukujuline maht, mis nii kujunduslikult, kui ka arhitektuurses vormikäsitluses sobitub olemasolevale Kase tn 28 kinnistule.

Üksikelamu välisviimistluses on kasutatud omavahel harmoneeruvaid, naturaalseid ja piirkonna elukvaliteeti väärtustavaid materjale, milleks on fassaadis kasutatav valge-hall kirjukivikrohv („nõukaaja” mõistes peenest graniitkivikgraanulitest koosnev terrasiit-krohv), mis on arhitektuursest funk-stiilist põhjendatuna seotud kvaliteetse naturaalse „Rheinzink” toote „Rheinzink-prePATINA” hallikas-valges toonis patineeritud tsinkplekist valmistatud detailidega, vastavalt ümber avade, I ja II korruse mahtude liigenduste osas  ning abihoone – garaaži ja tehnilise ruumi ja varjualuse  ühekordse mahu välisseinte viimistlusmaterjalina. Kahte eelpooltoodud naturaalset materjali seovad üheks tervikuks fassaadis kasutatavad akende klaaspinnad, kus klaas on samuti naturaalne materjal.

Projekteeritud üksikelamu funktsionaalne ja arhitektuurne lahenduse on suures osas tingitud Kase tn 28 kinnistu kujust ning naaberkinnistute hoonestusest. Üksikelamu kahekorruseline kõrguslikult ja pikkuslikult „torujas” ristikülikukujulise  proportsiooniga  peamahule liigendub ehitusjoonele jääv ühekorruseline garaaž-varjualuse maht.

Kogu üksikelamu arhitektuurset lahendust toetab funktsionaalselt avatud, hea ja loogiline ruumiplaan. Samuti arvestab elamu ruumiplaan krundi looduslikku paiknemist ilmakaarte suhtes ning avanemist taga- kõrval- ja eesaeda.

Kase tn. 28 Üksikelamu

Kase tn. 28 Üksikelamu

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht