Merivälja

Asukoht: Merivälja

Projekt: 2006

Kasulik pind: 260 m2

Autorid: Raivo Tabri, Stanislav Popkov, Andres Jomp

Eesmärk projekti koostamisel oli saavutada tulemus, kus projekteeritav hoone sobituks Merivälja aedlinnalikku keskkonda, oleks arhitektuurselt kaasaegse fassaadikäsitlusega ning ruumiplaanidelt vastaks tänapäeva funktsionaalsele elukorraldusele. Tellija nägemus oli puidu ja betooni sümbioos, mis tuli sobitada väljakujunenud elamukvartali modernse ja neofunktsionalistliku arhitektuuristiiliga. Elamu projekteerimist mõjutas nurgakrundile omane avatus ning olemasoleva krundi piirid, millel puudusid paralleelsed küljed ning täisnurksed nurgad. Tulemuseks, moodne tahutud-lõigatud, ent soliidne ja kompaktne “kosmilise masina” mõõtu elamu, mis on „maailma avarustest saabunud” antud krundile ning tahab ennast jäädvustada kui antud ajale omast märki. Projekteeritud elamu terviklahendus kajastab nii omanike isikupära ja elegantsi, kui ka arhitektide loovat mõtlemist.

Merivälja

Merivälja

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Avaleht

Avaleht