Männiku

Asukoht: Keibu

Projekt: 2016

Kasulik pind: 285 m2

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Elamu arhitektuurne idee tugineb kinnistu omanike poolt loodud „oma maakodu“ loole, mida iseloomustab kiire ja moodne elukorraldus. Ehitusprojekti koostamise loomeprotsessis, kus sai läbi töötatud pereelamu arhitektuurseid stiile, selgus et planeeritav elamu ei saa olla klassikalise viilkatusega rehielamu ega ka häärberitüüpi hoone. Arvestades eelpooltooduga, sai projekteeritud antud looduskeskkonda „looduses omapead kulgemise visioonile tuginev“ lihtsa minimalistliku vormi ja materjalikäsitlusega 21 sajandi maakodu. Antud arhitektuurse stiiliga elamu lahendust toetas see, et omanikud soovisid korraldada elamist ühel korrusel ning ühepoolsete kalletega liigendatud katusemahud, mis projekteerimise protsessis kujunesid kaheks madalaks 3º-ks ühepoolsete kalletega (pultkatusega) katusteks. Elamu plaanid on planeeritud kahele lihtsale ristkülikukujulisele 20º(110º) nurga alla seotud mahule, mida on plaaniliselt liigendatud sellepärast, et elukorraldus oleks määratletud erinevate funktsioonide vahel. Elamu kahte mahtu on täiendavalt liigendatud ka kõrguslikult, et saavutada elukvaliteedi parem tunnetus, kui eluruumide tasand on olemasolevast loodusest kõrgemale tõstetud. Elamu mahtude kõrgusliku sidumisega sai samuti elavdatud hoone fassaade. Elamu fassaadikäsitlusse on sisse toodud puitlaudis kahel erineval moel. Üks variant on klassikaline rannaküla elamute puhul kasutatud vertikaalne kattega laudis, kus pealmine laud/latt 22mm x 35mm moodustab kitsa osa laiema laudise peal. Kitsam kattega laud katab alumist kahte servatud lauda. Projekteeritud elamu ühe kandva arhitektuurse idee “vabalt/omapead kulgevatele hoone mahtudele” on tasakaaluks loodud põnev kaldpinnaliste varikatuste maastik, mida rõhutab kogu maja pruuni ja must-tumehallis värvitoonist värviga kaetud laudis. Nii kujuneski fassaadipindade vastavus tänasele ajale omasele arhitektuuri vormile, kus määravaks on kvaliteetne fassaadipindade eksponeerimine, kaasaegne vormi- ja materjalikäsitlus ning ruumide funktsionaalne lahendus. Elamu loodusesse planeerimisel on mõeldud sellele, et kõik elamust välja kujunenud terrassid ning eluruumidest avanevad vaated kasutaksid ära kõige otstarbekamalt ja maksimaalsemalt antud asukohale omaseid ja ilusaid looduse ja päevavalguse poolt loodud vaateid.

Männiku

Männiku

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist