Estra

Asukoht: Raasiku

DP on kehtestatud: 2018

Kinnistu suurus: 7,86 ha

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

On teada üle Eestilist arengut, kus inimesed liiguvad maakohtadest alevikesse ja linnadesse, kus asuvad töökohad, hea infrastruktuur, sotsiaalne teenus – koolid, lasteaiad, kultuurikeskused jne. Estra kinnistu detailplaneering on hea näide, kuidas olemasolev Raasiku ajalooline tiheasustusala areneb ning antud keskkonda saab ja tullakse investeerima. „Postitõlla” elamukvartali planeerimislahenduse kõige olulisem ja kandvam ideelahendus tugines järgnevale lähteseisukohale – kuidas saab kõige loogilisemalt ja funktsionaalsemalt siduda planeeritav hoonestuskava – korterelamud, ridaelamud, paaris- ja üksikelamud, puhke – ja rekreatsioonialad ning kvartalisisene liikluskorraldus olemasoleva Jõelähtme jõe looduskeskkonda, Raasiku aleviku ühe peatänavaga ning Tallinn – Aegviidu raudteetrassi/transpordimaa alaga. Planeeringuala hoonestuse kavandamisel tuleb arvestades asjaoluga, et tegu on linnaehituslikult terve elamukvartali lahendusega, seega tuleb kogu hoonestus projekteerida kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega ning loodavasse keskkonda sobituvalt.

Estra

Estra

Tere-tere!

Tere-tere!