Kõrgemäe

Asukoht: Saku

DP on kehtestatud: 2017

Kinnistu suurus: 3,9 ha

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute omaniku detailplaneeringu algatamise tingis see, et paremini kasutusele võtta olemasolevad elamumaa krundid. Planeeringulahenduse koostamisel on lähtutud arenevast ja kaasaegsest elukorralduslikust printsiibist, mida kasutatakse Põhjamaades ja Põhja-Euroopa äärelinnades. Antud hoonestuslahenduse puhul luuakse teadlikult tihedama struktuuriga elukeskkond, mis koosneb rida- ja korterelamutest. Käesolevas planeeringulahenduses käsitletava tihedama hoonestuse struktuuriga elukeskkonda on projekteeritud kesksele kohale kahesuunalise liiklusega Havi tee/Havi tee pikendus, mis loob enda ümber olemasoleva ja projekteeritud Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe elamukvartali elanikele mugava, moodsa ja koduse elukeskkonna. Havi tee/Havi tee pikendus lõpeb Kivinurga teega, mille kaudu tagatakse liikluskorralduse mõttes olemasolevatele suvilatele ja uutele elamutele kvartalisisene ringtee, mis hoiab Havi tee liikluskorraldust väiksema koormusega ning tagab samas ka inimesesõbralikuma elukeskkonna. Projekteeritud Havi tee/Havi tee pikendus seob üheks tervikuks olemasoleva aiandusühistu hoonestuse ja projekteeritud Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe elamukvartali hoonestuse, millest saab olema elamukvartali keskpunkt – valgustatud ja haljastuslikult kujundatud kvartalisisese sõiduteega ning samas ühendab liikluskorralduslikult olemasolevad ja projekteeritud tänava võrgu. Samuti pääseb Havi teelt pere- ja ridaelamutemaa naabrusesse jäävale metsaalale, kuhu Saku aleviku üldplaneering näeb ette moodustada puhke- ja virgestusmaa. Kõik see loob head elutingimused planeeritud Kõrgemäe elamukvartali elanikele. Planeeritava Kõrgemäe elamukvartali head asukohta Saku aleviku suhtes toetab see, et planeeringuala vahetusse lähedusse jääb uus kaubanduskeskus, bussipeatused ning lühikese jalutuskäigu kaugusele jäävad lasteaed ja koolimaja.

Kõrgemäe

Kõrgemäe

Tere-tere!

Tere-tere!