Tuisu

Asukoht: Kristiine linnaosa

Projekt: 2010

Kasulik pind: ~8 000 m2

Autorid: Raivo Tabri, Andrei Paladjuk, Siim Sepp

Tuisu 20 krundi linnaehituslik analüüs ja sotsiaalkeskuse ruumiprogramm andsid reeglid sotsiaalkeskuse arhitektuurse idee väljatöötamiseks. Arvestada tuli olemasoleva reljeefse kõrghaljastatud krundi ning naaberhoonestusega. Tuisu 20 krundist põhja poole jääva 9 korruselise Tammsaare ärikeskusehoone pika ja kumera ning tugevalt massiivse klaasfassaadpinnaga. Seda liigendab omakorda mitte kõige õnnestunum 3-4 korruseline parkimismaja, vastandudes ärikeskuse hoonele oma suure ristkülikukujulise mahuga. Projekteerimist mõjutas Tuisu 20 krundi lõunanaabriks planeeritud Eesti Rahvusringhäälingu kumera, uhke ja moodsa klaasist mahuga vabakujuline ärihoone. Projekteeritud Järve Sotsiaal-, Rehabilitatsiooni- ja Hariduskeskuse (ja Hilariuse kooli) hoone struktuur ning mahuline idee on sulandatud olemasolevasse elukeskkonda, mis ei võistle naaberhoonestusega vaid toetab ümbritsevat. Sotsiaalkeskuse vabakujulist, plastilist niinimetatud „amööbikujulist” hoone vormi on täiendavalt liigendatud fassaadi projekteeritud erinevate laiuseliste vertikaalsete klaas- ja savitellistest pindadega, niinimetatud „triipkoodi” struktuuriga. Savitellise toomist fassaadi mõjutas lähinaabruses olev Falck`i punasest savitellisest hoone. Savitellise pinna kasutamine fassaadis annab hoonele mahuliselt helget visuaali ning samas täiendab loodavat tervikut alumiiniumprofiilist klaasfassaadi pinnale. Sotsiaalkeskuse hoone avaneb oma põhifassaadis lõuna-edela suunas, Tuisu tänavale.

Tuisu

Tuisu

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist