Rätla

Asukoht: Raasiku

Projekt: 2016

Kasulik pind: 1 520 m2

Autorid: Raivo Tabri, Pille Luhaniit

Käesoleva loodus- ja puhkekeskuse „Kõrtsutalu Smaragd” projekti järgi planeeritaval ja hoonestataval 25,2 ha suurusel kinnistul asuvat tänaseks amortiseerunud taluhoonestust on esmakordselt mainitud 1860. aastal koostatud kaardil ja seda ajaloolise Nippi kõrtsi (tallikõrtsi) nime all. Antud kinnistut väärtustab ja põhjendab kogu kompleksi arendamist olemasolev ainulaadne dendropark (2,5 ha suurune iluaedadega looduspark), mida on rajatud ja hooldatud 30 aastat ja on jätkuvalt pidevas arenemises. Aeda ehivad erinevad haruldased puud ja põõsad ning suured püsilillepeenrad. Pargis kasvavad väga vanad tammed ja saared, vanuses 150 aastat ja rohkem, mis on tõenäoliselt näinud endisaegse tallikõrtsi hiilgeaegu. Hekkidega ruumideks jagatud park-aed, suured tiigid, murupinnad ja rahulikud puhkekohad muudavad selle suursuguseks puhkekohaks. Planeeritavast kolmest hoonemahust koosnevat loodus- ja puhkekeskuse tervikvisiooni ideed tutvustab ja selgitab asendiplaani lahendus. Kolme ehitusjärjekorda planeeritud ehitustegevust alustatakse I (esimese) etapiga, kus esmalt rekonstrueerimisprojekti järgi ehitatakse välja endise ja tänaseks lagunenud taluhoone peamaja kohale loodus- ja puhkekeskuse elamu-administratiivhoone koos talveaiaga. II (teises) etapis ehitatakse välja olemasoleva laudahoone kohale kõrtsihoone söögi- ja peoruumiga. Ning III (kolmanda) etapi mahus ehitatakse olemasoleva abihoone kohale seminari-, puhke- ja majutushoone. Kõik see kompleks võimaldab külastajatele pakkuda toitlustust, õppepäevi looduspargis, temaatilisi kursusi, näituseid, majutust, terviselaagreid ning palju muud. Kogu kompleksi moderne arhitektuuristiil ning funktsionaalne ruumiplaaniline kontseptsioon väärtustab olemasolevaid endiseaegse taluhoone ja laudahoone maastikulist paiknemist, mis annab uutele projekteeritud hoonestusele dünaamika ning olemasolevad ja suures osas kasutusele võtavad maakivimüüritised lisavad esteetikat arhitektuursele tervikpildile.

Rätla

Rätla

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist