Sarapuu

Asukoht: Tabasalu

Projekt: 2006

Kasulik pind: ridaelamu kohta 760 m2

Autorid: Raivo Tabri, Margit Norkroos

Ridaelamute projekteerimise lugu/protsess sai alguse ühest alevikus asuvast „tühjalt seisvast” kinnistust, mida omanik soovis hoonestada luksuslike ridaelamutega. Ridaelamu projekteerimisprotsessis tuli esmalt luua arhitektuurne ideeeskiis, mis arvestab olemasoleva kinnistu naabrusesse jääva loodus- ja elukeskkonna ning mis on samuti aluseks detailplaneeringu koostamisele. Ridaelamu puhul kasutatav heledas värvitoonis modernistlik arhitektuur andis ette hoone mahulise lahenduse ning hoone liigenduslikud lahendused määrasid ära funktsionaalsed plaanilahendused, kus esifassaadi teisekorruse osa konsoolsete mahtude alla jäävad korterite sissepääsud koos värviliste garaažikuubikutega ning lõunapoole, tagaaeda avanevad terrassid ja teise korruse rõdud. Ridaelamu projektis on kasutatud korteritevaheliseks terrasside ja rõdude eraldamiseks, privaattsoonide loomiseks naaberkorteritest teraskonstruktsioonil horisontaalse jaotusega salušii piirete abil. Sinna on põimitud PVC kangas suletuse ja läbipaistuse andmiseks. Antud lahendusega sai loodud tagaaeda õhuline mereteemast inspireeritud 12-st purjest visuaal. Kuna loodud tiheda hoonestusega elamukvartal on moodustatud suletud ruumikujuga kinnistule, siis pidi arvestama õueala planeerimisel ühe juurdesõiduteega, siseteede ja parklaaladega, mida peavad saama kasutada kogu 12 korteri elanikud ja nende külalised.

Sarapuu

Sarapuu

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Avaleht

Meist

Meist

Meist

Meist